Montcada i Reixac

Acte 14 d'abril: #MontcadaXRepública

La JSC de Montcada fa una crida a tota la ciutadania a la marxa republicana que tindrà lloc aquest diumenge 14 d’abril, a les 18.00h. També es farà lectura d'un Manifest davant de la Casa de la Vila

La marxa tindrà inici davant de la seu de l’agrupació socialista (Crta. Vella, 27) a les 18.15h i es recorrerà el carrer Major fins arribar a la Casa de la Vila. Allà, cap a les 18.30h, es llegirà el Manifest “Montcada per la República”, de defensa dels valors republicans de la igualtat, la justícia i la democràcia i per recordar l’etapa de la Segona República.

La JSC anima als ciutadans i ciutadanes de Montcada i Reixac a penjar la bandera republicana als balcons per celebrar aquesta data commemorativa de la Segona República. En aquest sentit, la Joventut Socialista ha presentat una instància a l’Ajuntament de Montcada i Reixac per a què el 14 d’abril es pengi una bandera republicana a l’edifici central del consistori.

La primera secretària de la JSC a Montcada, Laura Muñoz, ha afirmat que “aquest gest del consistori honoraria totes les persones que van posar en joc la seva vida i van defensar la República, el govern democràticament establert, durant la guerra civil i que van patir la repressió de la dictadura franquista”.

Ens veiem allà, tothom amb la bandera republicana!!!


#MontcadaXRepública

Comentaris

  • Anònim
    Thank you against this internet page. I understand your document as well as I really like this. I write about with my good friends and him is rather comfortable. Continue to keep publish, I bookmark a site and I go back every day. In order for you check out my internet site: Haynes repair manual
  • Anònim
    It is just about the most essential publish just what I start reading. See my blog: free paypal money. I own certain post exciting such as your own. Go on to offer I will come again and also find out more. And also another important event I write about with my buddies your internet site together with him or her give me one good reason is among the ideal internet site at any time. Give thanks you again and even bookmark my web page I produce this to with your website.
  • Anònim
    I search much your site with articles like your. Now I am manager or moderator for this web-site: Chilton repair manual. Check out also tell me if want to make a specific thing or even incorporate new things to feel additional nice. I give thanks to you for your website is extremely superior. I follow you and I bookmark your blog and I continue to following content articles. Appreciation again an continue working!
Mostrar més comentaris | Mostrant 3 comentaris de 291

Comentar